GEOS Onsite Solutions ontwikkeld en levert de Sentinelle geheel conform de AVG regelgeving.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat Privacy by design en Privacy by default moet zijn toepast. Hiermee wordt technisch en organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afgedwongen. Privacy by design houdt in dat bij het ontwerpen van producten en diensten de persoonsgegevens goed worden beschermd, en dat gegevens bijvoorbeeld niet langer dan nodig worden bewaard.

Privacy by default houdt in dat technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat standaard alléén persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het specifieke doel te bereiken. In de Sentinelle worden uitsluitend de gemeten biometrische gegevens voor een kort moment gebruikt en verwerkt om tot het uiteindelijke meetresultaat te komen. Deze resultaten worden niet opgeslagen. Iedere ‘temperatuur-selfie’ is en blijft een momentopname.

Algemene voorwaarden